GayandRight

My name is Fred and I am a gay conservative living in Ottawa. This blog supports limited government, the right of the State of Israel to live in peace and security, and tries to expose the threat to us all from cultural relativism, post-modernism, and radical Islam. I am also the founder of the Free Thinking Film Society in Ottawa (www.freethinkingfilms.com)

Wednesday, December 31, 2008

Riots in Antwerp lead to Jewish Neighbourhood...

Here is a translated version of a story from Belgium...
The protest action by the Arabic European League (AEL) in Borgerhout feet had to put the bombing in the Gaza Strip, is completely out of hand. Na de ontbinding van de manifestatie trokken betogers naar de joodse wijk in Antwerpen, waar rellen met de politie ontstonden. After the dissolution of the event drew demonstrators to the Jewish district in Antwerp, where clashes with the police came. Vooral autoruiten moesten eraan geloven, maar ook trams en bussen werden aangevallen. Especially car had to believe it, but also trams and buses were attacked.

Protest Protest
De Arabisch Europese Liga hield vanaf 14 uur een protestactie in de Kerkstraat in Borgerhout. The Arab European League held from 14 hours in a protest action in the Kerkstraat Borgerhout. De manifestanten eisten de onmiddellijke stopzetting van de bombardementen in de Gazastrook en van het geweld tegen de burgerbevolking. The protesters demanded the immediate cessation of bombing in the Gaza Strip and the violence against the civilian population. Al tijdens de manifestatie in Borgerhout was er af en toe een verhit moment. While the event in Borgerhout there was occasionally a heated moment.

Joodse wijk Jewish Quarter
De situatie liep pas echt uit de hand toen de manifestatie omstreeks 15.15 uur werd ontbonden. The situation was really out of hand when the event was canceled around 15:15 hours. Een groep betogers trok daarop naar de joodse wijk in Antwerpen. A group of demonstrators took them to the Jewish neighborhood in Antwerp. De politie had die wijk volledig afgesloten, waarop er een kat-en-muisspel ontstond. The police district that had fully completed, which is a cat-and-mouse game created. De situatie dreigde uit de hand te lopen, en omstreeks 15.25 uur kwam de politie met steeds meer manschappen ter plaatse om de manifestanten uit elkaar te drijven. The situation threatened to walk out of hand, and around 15.25 hours, the police with more and more troops on the ground to the protesters from each other to drive. Rond 16 uur verplaatsten de relletjes zich weer naar Borgerhout, meer bepaald de buurt van de Turnhoutsebaan. Around 16 hours to move back to the riots Borgerhout, particularly near the Turnhoutsebaan.

Vernielingen Destruction
De betogers richtten heel wat vernielingen aan. The demonstrators set up a lot of destruction. Vooral autoruiten moesten eraan geloven, maar ook trams en bussen werden aangevallen. Especially car had to believe it, but also trams and buses were attacked. De Lijn leidt daarom alle bussen en trams op de as Turnhoutsebaan-Carnotstraat-Rooseveltplaats om. The line leads on all buses and trams to the axis Turnhoutsebaan-Carnotstraat-Rooseveltplaats about.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home